September - Agenda

Ga naar de inhoud

September

September 2020 ALLE ONDERSTAANDE EVENEMENTEN ZIJN AFGELAST
... - ..........
....... - Genre : ...........
.......................................................................................................................
... - ..........
....... - Genre : ...........
.......................................................................................................................
13 - Centrum Emmen (Dr)    AFGELAST
18de Internationaal Shanty & Seasong Festival - Genre : Folk, Shanty & Seasongs

Geacht Bestuur                                                                        Emmen  22 april 2020
De aanhoudende beperkingen in onze samenleving heeft economisch gezien  een behoorlijke  impact die niet alleen een heleboel bedrijven maar ook ons sociale leven behoorlijk be├»nvloed. Waar wij als bestuur er van uit gingen dat we in 2020 ons 18e festival konden gaan organiseren, is helaas in verband met  de 1,5 mtr. regelgeving in een totaal ander daglicht komen te staan. Het is voor ons als organisatie op geen enkele manier mogelijk om een anderhalve meter onderlinge afstand binnen de koren te realiseren. Ook de in voorgaande jaren publieke belangstelling is door ons met in acht nemen van de regelgeving onmogelijk dit in goede banen te leiden. Bovenstaande in overweging te hebben genomen en ons te houden aan de door de regering opgelegde beperkingen, heeft ons doen besluiten dat het maatschappelijk niet verantwoord is het Internationaal Shanty Festival op 13 september door te laten gaan. Wij hopen op uw begrip in deze en gaan er van uit dat we dit festival in 2021 weer kunnen organiseren. Indien er van uw kant geen afmelding voor dat jaar bij ons binnen komt, blijft uw uitnodiging voor volgend  jaar gewaarborgd.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Verblijven wij in de hoop dat u alle deze moeilijke tijd in goede gezondheid door mag komen.  

Met vriendelijke groet,
De Stichting Shanty Cultuur Emmen,
Hans Groenendal  (Vz)
Gerrit Reinderink (Secr.)

ADRES
Pr. Hendrikweg 14
Putten
INFO
KvK 52597636
NL48 RABO 012.32.10.240
ANBI
Alg. Nut Beoogde Instelling
RSIN/Fiscaal nr. ANBI: 08505.15.536
Terug naar de inhoud